Sportieve waarden

Joy-M kent als vereniging een aantal sportieve waarden waaraan wij ons willen houden. Als er wordt gesproken over wij dan worden hiermee alle leden en vrijwilligers van onze vereniging bedoeld.

 

Iedereen is welkom

 • Joy-M is een gezelligheidsvereniging
 • Wij als vereniging vinden meedoen belangrijker dan winnen.
 • Je mag zijn wie je bent.

 

Wij creëren een veilige omgeving

 • Als er wat is kun je als speler je verhaal kwijt bij de trainer/coach/vertrouwenspersoon. Deze gaat respectvol en met vertrouwen om met deze informatie.
 • Wij houden ons aan de gedragsregels van de NBB
 • Onze coaches en trainers hebben de gedragcodes van de NBB ondertekend.
 • Onze coaches en trainers zijn in het bezit van een VOG.

 

Wij zetten ons in voor 100 %

 • Basketbal is een teamsport, dit betekent dat iedereen altijd aanwezig is tenzij je goedkeuring hebt van je trainer/coach om afwezig te zijn.
 • Wij houden ons aan de teamregels.
 • Alle leden en/of ouders bieden een helpende hand.

 

Wij zijn sportief

 • Wij stimuleren sportief gedrag
 • Wij houden ons aan de basketbalregels

 

Wij hebben respect

 • Wij hebben respect voor elkaar en de scheidsrechters
 • We houden onze mond dicht tegen scheidsrechters
 • We gedragen ons richting het publiek en verwachten dit ook van ons publiek richting ons en de scheidsrechters en/of de tegenstander.

 

https://www.basketball.nl/media/algemeen/verenigingen/Gedragscodecoachesenspelers.pdf

https://www.basketball.nl/media/algemeen/verenigingen/Gedragsregelsbegeleidersindesport.pdf

 

Vetrouwenspersoon

Mocht u met uw probleem/vraag niet bij de trainer/coach terecht kunnen dan kunt u naar het bestuur, maar ook gebruik maken van de vertrouwenspersoon van de bond.